நகர வாழ்க்கை

மூன்று மாடிக் கட்டடத்தில்
மூழ்கியதென் அஸ்தமனம்

மாலைக் கதிரவனின்
மயக்கும் சதிராட்டத்தில்
நித்தமும் மனம் தொலைத்து
சற்றே இறுமாந்திருத்தேன்

தூரத்து மரங்கள்
தொலைவில் மேகங்கள்
வானத்துப் பறவைகள் என
அத்தனையும் வண்ணம் பூச

என் வானமிது என் மாலையிது
என் சூரியன் என் மேகம்
இரு வயதுக் குழந்தையாய்
உருமாறித்தான் போனேன்

 
பக்கத்து நிலத்தில்
ஒவ்வொரு கல்லாய் உயரம் ஏற
எழுகிறது ஏக்கம்
அதனோடு ஒரு கேள்வி

எத்தனை பேர் மாலைகளை
என் வீடு மறைத்திருக்கும?!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s