அறிமுகம்

அதே வானம்
அதே பூமி
அதே காற்று
அதே மூச்சு
வாகன நெரிசல்
வேலை நிமித்தங்கள்
கதைப் பேச்சுகள்
கரையும் கணங்கள்
அத்தனையிலும் கலந்திருக்கும்
நீ இல்லாத வெறுமை
உன்னை அறிந்த பின்
அறிமுகமானது

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s